Ærenpris

Tager I hensyn til biodiversitet på jeres arealer?

Kom godt i gang med planer for biodiversitet

Vi tilbyder

Biodiversitet Master Class

Få opgraderet viden hos nøglemedarbejdere eller ledelse

Lær de vigtigste ord og begreber indenfor biodiversitetsagendaen at kende, så I kan navigerer de mange nye tiltag

Forstå den kommende lovgivning og internationale forpligtelser i forbindelse med biodiversitet og bæredygtighed

Forstå fremtidens krav til bæredygtighed, og hvilke muligheder den indebærer for virksomheder

Biodiversitetsstrategi, baseline og plan

Godt i gang med biodiversitet på arealer

Få hjælp til at strukturere arbejdet for biodiversitet på jeres arealer. Vores metode følger best-practice for genopretning af natur, og metoden er specifikt udviklet til bynær natur som fx industriområder og domiciler.

Vi tager udgangspunkt i Society for Ecological Restorations standard, så jeres indsatser kan blive rapporteret om nødvendigt.

Følg de fire steps og kom i mål med biodiversitetsrettede tiltag for jeres arealer.

Se mere om metoden her

Baseline og biodiversitetsmonitering

For at kunne godtgøre, at initiativer for biodiversitet virker, er det nødvendigt at dokumentere hvad udgangspunktet er. Dette kaldes også for en baselineundersøgelse.

Vi bruger en kombination af teknologi og feltobservationer til at undersøge hvad baseline tilstanden er for arealet. Målet er at have en protokol, som I kan gentage efter et passende tidsrum for at vurdere om jeres indsatser har haft en effekt.

Vi bruger bl.a. AI, akustik, eDNA, Kamerafælder, databaser mm

Vi tager udgang i hver case, for at finde den optimale brug af tid og ressourcer.

Kontakt os for mere information